Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Mgr. Anna Giesko

„Atrakcyjność terapii poznawczo – behawioralnej (cognitive – behavioral therapy – CBT) w dużym stopniu wynika z jej intuicyjnej prostoty, z odwoływania się do empirycznych skutków leczenia oraz z jej użyteczności klinicznej.”

Reinecke M.A., Clark D.A.

O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiem (ukończyłam pedagogikę kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku).

Na co dzień pracuję w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, jako psycholog w specjalności opieka psychologiczna i psychoedukacja. Do moich zadań należy udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie psychoterapii, a także psychoedukacji.

Swoją wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej pogłębiam pod czujnym okiem pionierek tego nurtu w Polsce, współzałożycielek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel, na studiach podyplomowych realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończenie tej szkoły umożliwia uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Moje mentorki to osoby o najdłuższym w naszym kraju doświadczeniu w praktyce i nauczaniu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, stąd mam pewność, że wiedza, którą mi przekazują, jest najwyższej jakości.

Ponadto stale poszerzam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach doskonalących warsztat psychologów i psychoterapeutów.

anna giesko - psychoterapeuta bialystok

„Psychologia to moja pasja, dlatego w pracę ze swoimi klientami wkładam całe serce!”

mgr Anna Giesko, Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w Białymstoku

Wykształcenie

 • Obecnie 2012
  Psychoterapia Poznawczo - Behawioralna

  Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Czteroletnie, dwustopniowe studia podyplomowe pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragiowskiej, umożliwiające ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB oraz EABCT.

 • 2008 2005
  Studia Wyższe Magisterskie

  Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Kierunek: psychologia
  Tytuł zawodowy: magister
  Praca magisterska pod kierunkiem dr Michała Ziarko: „Poziom obciążenia stresem i sposoby radzenia sobie z nim u policjantów służb kryminalnej i prewencji”

 • 2004 2003
  Podyplomowe Studium Menedżerskie Uczelnia

  Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny

 • 2003 1998
  Studia Wyższe Magisterskie

  Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Kierunek: pedagogika kulturoznawcza
  Tytuł zawodowy: magister
  Praca magisterska w Zakładzie Psychologii Ogólnej i Klinicznej pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Stanisława Zabielskiego „Przeżywanie niepłodności przez kobiety”

Kursy oraz szkolenia

 • 2014
  Uczestniczenie w „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (I stopień) realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
 • 2014
  Odbycie szkolenia dla psychologów „Podstawy Dialogu Motywującego w zakresie motywowania do zmiany zachowań” w Komendzie Głównej Policji
 • 2013
  Udział w szkoleniu „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki” przeprowadzonym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 2013
  Udział w szkoleniu „Praca z osobami zagrożonymi samobójstwem” przeprowadzonym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 2013
  Udział w konferencji „Metody pracy z zaburzeniami nerwicowymi u pacjentów służb mundurowych” organizowanej przez Zespół Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku oraz Departament Zdrowia MSW.
 • 2013
  Udział w odprawie psychologów policyjnych, praca nad standaryzacją usług psychologicznych w Policji, w szczególności w zakresie opracowania algorytmu postępowania wobec uczestników misji powracających z działań poza granicami kraju oraz zasad współpracy z psychologów z zespołem negocjacyjnym w zakresie opieki psychologicznej.
 • 2012
  Udział w konferencji „Przyczyny powstawania zaburzeń czynnościowych – diagnozowanie, leczenie, metody terapii”, organizowanej przez Departament Zdrowia MSW oraz SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
 • 2011
  Udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc psychologiczna”, organizowanym przez CKP SWPS w Warszawie. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w 25 - godzinnych warsztatach „Wprowadzenie do psychodramy” Zaświadczenie o nabyciu uprawnień pedagogicznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

O terapii poznawczo - behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia wielu zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji i zaburzeń lękowych. Skuteczność terapii CBT w wielu rodzajach depresji jest porównywalna do efektów stosowania środków przeciwdepresyjnych.

Terapia ta przynosi wymierne korzyści w radzeniu sobie z takimi problemami jak:

 • Depresja
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Dystymia
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii (agorafobia, fobie społeczne, fobie proste)
 • Zaburzenie lękowe uogólnione
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zespół Stresu Pourazowego
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowości
 • Schizofrenia
 • Uzależnienia
 • Przeżywanie kryzysu psychologicznego
 • Inne problemy natury psychicznej

Psychoterapia poznawczo – behawioralna bazuje na założeniu, że to jak postrzegamy siebie, świat i innych, ma istotny wpływ na nasze samopoczucie, a także powoduje pojawienie się pewnych zachowań. Uczestniczenie w tej terapii pomaga zmienić sposób myślenia oraz konkretne zachowania na bardziej przystosowawcze, dzięki czemu rośnie komfort życia. Skupia się ona na trudnościach dokuczających „tu i teraz” , poszukuje skutecznego rozwiązania problemów wywołujących cierpienie. Niezwykle istotny jest fakt, że techniki stosowane w terapii poznawczo – behawioralnej są narzędziem, z których klient może skutecznie korzystać w swoim dalszym życiu, po zakończeniu terapii.

Biofeedback

Biofeedback jest to metoda służąca wypracowaniu umiejętności kontrolowania procesów zachodzących w organizmie. Została ona opracowana w laboratoriach NASA, z myślą o astronautach, ale obecnie znalazła znacznie szersze zastosowanie i stała się dostępna znacznie większemu gronu odbiorców.

Biofeedback HRV (heart rate variability) uczy synchronizowania oddechu i pracy serca oraz kontrolowania rytmiczności i stabilności hemodynamiki serca. W stanie napięcia, stresu, serce pracuje w zupełnie innym rytmie niż w stanie rozluźnienia czy skupienia na zadaniu. Urządzenie do biofeedbacku za pomocą czujnika (klipsa przyczepianego do ucha lub palca) zbiera dane o pracy organizmu użytkownika. Podczas sesji treningowej program, na podstawie analizy zebranych informacji, ułatwia użytkownikowi wprowadzenie się w pożądany stan (relaksu, koncentracji). Od myśli i emocji gracza zależy tocząca się na ekranie gra. Dzięki temu użytkownik uczy się w jaki sposób myśli wpływają na ciało i w jaki sposób można świadomie wpływać na siebie, w celu uzyskania poczucia spokoju i wewnętrznej równowagi.

biofeedback - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com
biofeedback komputer - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com

System zawiera gry uczące:

 • Efektywnego radzenia sobie ze stresem,
 • Szybkiego wchodzenia w stan relaksu i rozluźnienia,
 • Koncentracji uwagi,
 • Pozbywania się dręczących myśli,
 • Lepszej kontroli myśli i emocji.

Sesje terapeutyczne z wykorzystaniem biofeedbacku przynoszą szczególne korzyści osobom:

 • Z zaburzeniami lękowymi,
 • Zaburzeniami nastroju,
 • Mającym problemy z kontrolą emocji,
 • Doświadczającym przewlekłego stresu,
 • Przeciążonym zadaniami i obowiązkami,
 • Mającym trudności z koncentracją uwagi.
biofeedback software - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com

Efekty treningów widoczne są już po kilku sesjach z wykorzystaniem urządzenia.

Oferta

gabinet - psycholog bialystok
gabinet - psychoterapeuta bialystok
 • Jeśli od jakiegoś czasu stale odczuwasz smutek, brakuje Ci entuzjazmu, czujesz się zniechęcony, a to, co dawniej sprawiało radość, stało się obojętne...
 • Jeśli zauważasz duże wahania swojego nastroju, niemające uzasadnienia w wydarzeniach z Twojego życia...
 • Jeśli w pewnych sytuacjach odczuwasz tak duży lęk, że zaczynasz ich unikać...
 • Jeśli mimo osiąganych sukcesów wciąż wydaje Ci się, że to co robisz jest niewiele warte...
 • Jeśli w Twoim życiu zaszły duże zmiany, a Ty masz problem z przystosowaniem się do tych zmian....
 • Jeśli często zamartwiasz się tym, co może się wydarzyć w bliższej czy dalszej przyszłości...
 • Jeśli miewasz powracające, natrętne myśli lub czujesz przymus wykonywania pewnych czynności, wbrew Twojej woli...
 • Jeśli miewasz napady objadania się… Albo przeciwnie – czujesz ciągłą niechęć do jedzenia i brak apetytu...
 • Jeśli masz problemy w relacjach z ludźmi…

Nie bądź z tym sam! Przyjdź i daj sobie pomóc!

Cennik

Sesja z urządzeniem biofeedback HRV 50 30 min
Porada psychologiczna 100 50 min
Wstępna konsultacja przed podjęciem psychoterapii 100 50 min
Psychoterapia 100 50 min
Wizyta domowa 150 50 min

Kontakt

Adres

Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Z racji specyfiki wykonywanej pracy nie odbieram telefonów, kiedy jestem w trakcie rozmowy z klientem. Wiedz jednak, że Twój telefon jest dla mnie ważny i na pewno oddzwonię w najszybszym możliwym czasie.

Formularz Kontaktowy

Opisz problem, z którym się zmagasz, a przedstawię formę pomocy, jaką mogę Ci zaoferować.

© 2014 Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej